הנהלה ושותפים

הנהלה ושותפים

שותפים


עזרא יהודה

יו"ר הפירמה
ביקורת פנימית וניהול סיכונים


דורון רוזנבלום

שותף מנהל
ביקורת פנימית וניהול סיכונים


רן סימון

שותף מנהל
ביקורת וראיית חשבון


אריק אוטניק

שותף מנהל
ביקורת וראיית חשבון


רועי וייסברג

שותף מנהל
יעוץ


צביקה אטלס

שותף מנהל
SOX ורגולציה


ארנון רצ'קובסקי

יועץ בכיר

הצוות הבכיר


גיא בורשטיין

מנהל צוות, ראש תחום מערכות מידע


רחלי פלג-לאור

דירקטורית


אנה וחרומוב

סניור מנג'ר


איילת יהודה

מנהלת המשרד


לירון יעקב

סניור מנג'ר


דנה זיגמן-בירנד, עו"ד

יועצת בכירה


שגיא זילברגר

מנהל סניף כרמיאל


נועם כהן

מנהל מחלקת ליווי עסקי ושירותי חשבות


תומר זלצר​

יועץ