אחוזות חוף

"דוחות הביקורת תרמו רבות לשיפור הבקרות, ייעול וחסכון וכן הצפת סוגיות מרמת השטח עד לדירקטוריון החברה. עבודת הביקורת שבוצעה לאורך השנים נערכה בצורה יעילה ומדוייקת, יסודית תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים והתייחסות להיבטים ניהוליים."

שרלי בן סימון, מנכ"ל