בדיקת נאותות – DUE DILIGENCE

בדיקת נאותות -
Due Diligence

בדיקת נאותות - Due Diligence

באמצעות בדיקת נאותות (Due diligence) מעמיקה וממוקדת, נסייע לכם להבין ולנהל את הסיכונים לקראת עסקת רכישה או מיזוג.

תהליך בדיקת הנאותות Due diligence)) מתרחש, על ציר הזמן, לאחר הסכמות עקרוניות בין הצדדים (LOI) וכאשר סוכמו עיקר התנאים המרכזיים בעסקה.

הינה הערכת תחומי הפעילות העיקריים של עסק נרכש. בדיקה זאת כוללת סקירה של ההיבטים הכלכליים-חשבונאיים-תפעוליים של העסק הנרכש וניתוח הדוחות הכספיים, על מנת לזהות ולכמת מצד אחד את הסיכון ומצד שני את הפוטנציאל של העסק הנרכש עבור הרוכשים העתידיים.

צוות המומחים, מסייע למשקיעים בביצוע בדיקת נאותות Due diligence)) פיננסית, חשבונאית ותפעולית.

ברושורים להורדה

ברושורים להורדה

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: