ביקורת ויעוץ בתחומי ממשל תאגידי ורגולציה

ביקורת ויעוץ בתחומי
ממשל תאגידי ורגולציה

ביקורת ויעוץ בתחומי ממשל תאגידי ורגולציה

נראה כי לא קיימים כיום ארגונים שאינם חשופים לרגולציה מתגברת ולסנקציות משמעותיות בצידן.

ניהול מושכל של הדרישות הרגולטיביות והנחלת תרבות ציות הולמת בארגון מהווה את אחד האתגרים הבולטים עימו מתמודדות הנהלות הארגונים.

היועצים בפירמה מלווים את הארגונים בביצוע מכלול מהלכי העבודה הנוגעים להבטחת הציות לרגולציה.

שירותי הרגולציה של קבוצתנו כוללים:
 • אכיפה מנהלית
  בפברואר 2011 נכנס לתוקף "חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011", המכונה "חוק אכיפה מנהלית", אשר מהווה תיקון למספר חוקים, שבעיקרם חוק ניירות ערך. החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות. בפירמה יועצים בעלי ניסיון רב בסיוע לחברות ביישום הנאות של החוק ובהטמעת בקרות שמטרתן לצמצם את החשיפות לסיכוני אי ציות.
 • יישום החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
 • סקר סיכוני ציות לדיני עבודה
  ​אין עוררין כי סט דיני העבודה וההוראות מכוחם (הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ועוד) מהווה את אחד מ'עולמות הציות' המורכבים ביותר המצריכים התייחסות הנהלה מיוחדת. צוות יועצי הפירמה עורך את סקר ציות לדיני עבודה במטרה להעריך את מידת החשיפה של הארגון להפרות בתחום דיני העבודה, הן ביחס לעובדי הארגון השכירים והן ביחס לעובדי קבלן, עובדים זרים, עובדים על פי חשבונית ועוד.

 

מומחיותנו וניסיון הצוות המקצועי מאפשרים לנו לבצע סקר ציות ענפי במגזרים הבאים
 • גופים מוסדיים
 • חברות ציבוריות
 • מלכ"רים

 

ממשל תאגידי

מחלקת ממשל תאגידי מלווה ארגונים ממגוון רחב של סקטורים בייעוץ בתחומי ממשל תאגידי ורגולציה. צוות היועצים מורכב מאנשי מקצוע בכירים ומנוסים מתחומי ראיית החשבון, מנהל עסקים ומשפטים.
 

שירותי מחלקת ממשל תאגידי:
 • ממשל תאגידי והתנהלות הדירקטוריון וועדותיו.
 • בחינת אפקטיביות הדירקטוריון וועדותיו.
 • סקר הבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית (QAR)
 • שיפור היבטי ממשל תאגידי.
 • ניתוח תהליכים, סיכונים ובקרות בארגון, כתיבת נהלים להתנהלות החברה, הדירקטוריון וועדותיו.
 • מתן חוות דעת וייעוץ שוטף לדירקטוריונים כליווי ותמיכה בקבלת החלטות.
 • ייעוץ והכוונה בהשמת דירקטורים בדירקטוריונים.
 • מתן הרצאות מקצועיות רלוונטיות לדירקטוריונים.

 

ברושורים להורדה

לחיצה על הקישור.

ברושורים להורדה

לחיצה על הקישור.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: