ביקורת חקירתית – FORENSIC AUDIT/ACCOUNTING

ביקורת חקירתית -
Forensic Audit / accounting

ביקורת חקירתית - Forensic Audit/Accounting

אירועי מעילה בתוך הארגון או הונאה על ידי גורם מחוץ לארגון הינם שכיחים אך רבים מותירים אותם בין כותלי הארגון. ביקורת חקירתית מיועדת לחשוף אי סדרים שמקורם בתוך הארגון (עובדים והנהלה) ומחוץ לארגון (ספקים ולקוחות). חקירת מעילה כוללת חשיפת זיהוי המבצע, הערכת הנזק הכספי, איסוף ראיות להליכים משפטיים, סיוע בהשבת הנכסים לארגון, הצעת תכנית למניעת הונאות ומעילות תוך שיפור רמת הבקרות הקיימות.

לפירמה ניסיון רב בביצוע ביקורת חקירתית במטרה להצביע על אי הסדרים שאירעו, לכמת את הנזקים של הארגון ולהציע דרכים למניעה עתידית.

תחומי השירותים בביקורת חקירתית:
 • עריכת סקרי מעילות והונאות
 • בדיקת אירועים שקרו וחשדות לאי סדרים
 • כימות נזקים
 • בניית ומיסוד תוכנית ANTI FRAUD
 • ביצוע תשאולים לעובדים
 • בדיקות מעמיקות על צדדי ג'
 • בדיקות סמויות
סקר סיכוני מעילות והונאות

אירועי מעילות והונאות עשויים להשפיע בצורה קריטית על פעילותו התקינה של הארגון. הניסיון מלמד כי מרבית הארגונים פועלים לצמצום החשיפות למעילות והונאות רק לאחר התרחשות האירוע ולא מבעוד מועד. נקיטת צעד מניעתי עשויה להפחית משמעותית את ההסתברות להתרחשות הונאה או מעילה בתוך הארגון, או לכל הפחות, את הנזק העלול להיגרם בעקבותיה.

במסגרת סקר סיכוני מעילות והונאות אנו מסייעים לארגון באיתור, ניתוח ודירוג הסיכונים הקיימים העלולים להתממש לכדי אירוע מעילה או הונאה.

תחומי סיוע הניתנים לאירגון באמצעות הסקר הנערך בכלים ומתודולוגיות
 • הערכת סיכוני מעילות או הונאות
 • גיבוש פתרונות להקטנת פוטנציאל המעילות/ההונאות בנכסים
 • הגדלת השקיפות של הדיווח הכספי
 • הגדלת אמון המשקיעים
 • גידול / השבת המוניטין לארגון

 

ברושורים להורדה

לחיצה על הקישור.

ברושורים להורדה

בלחיצה על הקישור.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: