ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית מהווה כלי ניהולי חשוב ויעיל לסקירת תהליכי מפתח בחברה, הביקורת מתבצעת במטרה לבחון את התנהלות היחידות השונות בארגון ולהציע דרכים לשיפור איכות התפעול והניהול של התהליכים השונים תוך איתור פרצות בבקרה הפנימית, זיהוי מוקדי סיכון אפשריים וניהולם באופן מושכל ובכך להביא לניצול יעיל של משאבי הארגון.

הביקורת הפנימית הפכה בשנים האחרונות לחלק חשוב מאוד בתפקוד הנאות של כל ארגון ונראה כיום שאין מנהל שלא מבין את חשיבות קיומה של ביקורת פנימית מתקדמת ואפקטיבית, אף אם הארגון מחויב בפונקציה זו מכוח החוק/הרגולציה.

ניסיוננו מלמד כי בחינה מקצועית ומעמיקה של פעילויות היחידות המבוקרות על ידי מבקר פנימי אובייקטיבי ובלתי תלוי תורמת לארגון ולהנהלתו להניע בחינה של דפוסי חשיבה ועשייה חדשים באשר לביצוע המדיניות וקיום ההחלטות שקיבלו ולהצביע על מה שראוי לעשות מכאן ולהבא. 

פעילות הביקורת הפנימית וניהול סיכונים  בפירמה הינה מהמובילות בארץ ובעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה במתן שירות מקצועי ואיכותי למגוון לקוחות מכלל מגזרי המשק. 

שירותי הביקורת הפנימית:
 • מינוי כמבקרים פנימיים בארגון
 • מתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ למבקר הפנימי הראשי
 • ביצוע סקר סיכונים מקדים לקביעת יעדי הביקורת הפנימית עבור המבקר הפנימי הראשי
 • מתן שירותי ביקורת/בדיקה שונים אד-הוק להנהלת הארגון/לדירקטוריון
צוות הביקורת הפנימית בעל התמחות ייחודית במתן שירותי ביקורת פנימית למגזרים שונים:
 • חברות ציבוריות ומדווחות
 • התעשייה הקיבוצית
 • המגזר השלישי / מגזר הארגונים ללא מטרת רווח והארגונים החברתיים
 • מוסדות להשכלה גבוהה
ביקורות בתחום תעשיה וניהול, תפעול ולוגיסטיקה

הפירמה מספקת למקבלי החלטות בארגונים ביקורות ובאמצעותן מגוון הכלים הנדרשים לניהול הארגון, ובכך מסייעת לו בהתמודדות בשוק תחרותי.

יתרונותיה של הפירמה הם בהכרת תנאי השוק התחרותיים, היכרות עם חברות רבות, הבנת התהליכים הרלוונטיים,מקצועיות וניסיון של צוות החברה בתחומים הבאים:

 • תפעול ולוגיסטיקה
 • רכש
 • ארגון ושיטות
 • הבטחת פרויקטים
 • סביבה, איכות, בטיחות וגיהות
 • ביטחון
 סיכוני ביטחון ובטיחות

הארגונים השונים חשופים באופן תדיר למגוון סיכונים, ובהם סיכוני ביטחון ובטיחות רבים הדורשים ניהול שוטף ומושכל, במיוחד לאור הנזק העצום הטמון בחובם, הן לחיי אדם והן לרכוש.

במשרדנו קצינים בדימוס ויוצאי מערכת הביטחון אשר יכולים לסייע וללוות אתכם במגוון התחומים.  

השירותים כוללים:
 • יעוץ, הדרכה וביקורת של מערכי הביטחון ו/או הבטיחות בארגון
 • סקר סיכוני בטיחות ו/או ביטחון
 • סקר סיכוני בטיחות אש

 

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: