בלוג

בלוג

בלוג

Managing Risks with Coronavirus

ניהול סיכונים בתקופת הקורונה

המלצות הגנה לארגונים ועסקים לעבודה מהבית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם מעודדת ואף מחייבת ארגונים רבים לשנות את שיטת העבודה ולאפשר לעובדיהם לעבוד מהבית. עבודה מרחוק מאפשרת

התאוששות או התרוששות מאסון?

לאחרונה אנו שוב עדים לאירועים חריגים במהלך העסקים של ארגונים, אירועים בתחום הרכב, אירועי דליפת נפט, אירועים בטחוניים ועוד אירועים

אבטחת מאגרי מידע

בחודש מארס 2018 ייכנסו לתוקף תקנות אבטחת מידע מתוקף חוק הגנת הפרטיות, שמטרתם למנוע דליפת מידע רגיש ולשמור על פרטיות

Physical Security Services

Security in these days is not a luxury; Homeland security is an American term for "the national effort to ensure

General Data Protection Regulation

ב–25 במאי 2018, ייכנסו לתוקף תקנות אירופיות המסדירות את השמירה על פרטיותם של אזרחי האיחוד האירופי. מטרתן של התקנות לחזק

Cyber Security Solutions

In today’s world organizations suffer from a broad specter of attacks. We offer a service which will provide you

חידושים בתקנים המקצועיים הבינלאומיים

מטרות התקנים הן: לסייע בעמידה בדרישות החובה של מסגרת הכללים המקצועיים, לספק מסגרת לביצוע ולקידום היקף רחב של שירותי ביקורת

סיכוני סייבר

סיכוני סייבר - והפעם זרקור אל תשתיות לאומיות.
האם נערכת לחפירות הרכבת הקלה בתל אביב?
התפרסם בכתב עת איגוד מבקרים פנימיים בישראל

הרוצה בהמשכיות יערך לשעת חרום

מאמר שהתפרסם בעתון הארץ

הרשם לעדכוני הבלוג במייל!

בלוג

בלוג

האקדח המעשן של התרומה האסורה 2

  מרכז המידע בלוג האקדח המעשן של התרומה האסורה 2 דורון רוזנבלום על פניות של  מבקר  המדינה לגופי שלטון לבדוק 

האקדח המעשן של התרומה האסורה

  מרכז המידע בלוג האקדח המעשן של התרומה האסורה דורון רוזנבלום על פניות של  מבקר  המדינה לגופי שלטון לבדוק  עצמם 

הרשמו לעדכוני הבלוג במייל