גופים פיננסיים

גופים פיננסיים

גופים פיננסיים

הפירמה מספקת שנים רבות מגוון שירותים לחברות ביטוח קופות גמל, השתלמות ופנסיה ובתחום הבנקאות בביקורת פנימית לרבות ביצוע ביקורת פנימית, עריכת סקרי סיכונים, סקרי מניעת הונאות ומעילות, סקרי ציות רגולטורי, סקרי סיכונים תפעוליים, ביצוע סקרים לקביעת יעדי ביקורת פנימית ותדירותה, סקרי הבטחת איכות לביקורת הפנימית (QAR), סיוע בכתיבת נוהלי עבודה ועוד.

הפירמה צברה ידע רב לרבות מעקב ויישום אחר פרסומים מקצועיים וחקיקות של אגף שוק ההון במשרד האוצר.

סל השרותים:

  • ביקורת פנימית וניהול סיכונים – שירותי ביקורת פנימית, סקרי סיכונים, סקר למניעת הונאות ומעילות, שירותיISOX , ביקורת חקירתית, סקר ציותלרגולציה, אכיפה מנהלית.
  • מערכות מידע – הערכת תחום ניהול ואבטחת המידע בארגון, תכנון, בחירה וליווי הטמעה של מערכות מידע שיתאימו לצרכי הארגון ולדרישות האופייניות למגזר ולצרכים הספציפיים.
  • סקר הבטחת איכות הביקורת הפנימית (QAR) –
  • ביקורת ושירותים נלווים – ביקורת חשבונות, ייעוץ בסוגיות חשבונאיות, חשבות וניהול כספים.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: