הערכות שווי

הערכות שווי

הערכות שווי

הערכת שווי היא כלי חיוני היכול לעזור בהפקת ערך מקסימאלי בעת מכירה או רכישה של עסק. הערכת שווי אינה תוצאה של הליך טכני בלבד. הערכת שווי מקצועית ואיכותית היא תוצאה של יישום ניסיון רב שנים, יידע נצבר ויכולות אנליטיות ומקצועיות לצד יישום מתודולוגיות הערכה המתאימות לכל מקרה לגופו.

בעקבות כניסתה של התקינה הבינלאומית (IFRS), חברות רבות צריכות להתבסס יותר ויותר על אומדני השווי ההוגן, לצורך הדיווח הכספי שלהן.

הפירמה עוסקת במכלול האספקטים הקשורים במימון החברה ושוויה, כולל עבודות ביחס למבנה הון אופטימלי, הערכת שווי חברות, ליווי הליכי גיוס הון ציבוריים ופרטיים, הסדרי נושים, בדיקות כדאיות, בדיקת מערך בטחונות, הערכת חוב, ניהול סיכונים פיננסים ועוד עבודות אלו נעשות לצרכים שונים כגון: קניה, מכירה, הנפקה (פרטית או ציבורית), הפרטה של חברות ממשלתיות, מיזוגים, הנזלת נכסים, דרישה של משקיעים מוסדיים או הכנסת שותף לביצוע הערכת שווי. העבודות נעשות תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה והסביבה התחרותית בה היא מתקיימת.

קיימות מספר נסיבות המחייבות ביצוע הערכת שווי, ביניהן:
 • רכישת עסק
 • מכירה או מיזוג עסק או נכסיו
 • סכסוכים בין בעלי המניות
 • ארגון מחדש של החברה
 • צורכי דיווח חשבונאי בהתאם לתקנים בינלאומיים או אמריקאים

 

צרכי תמיכה משפטית:
 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אובדן יכולת הכנסה של עסקה
 • ערכת מגזרי פעילות
 • הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
 • הגנה על זכויות מיעוט

 

תחומי הערכות שווי:
 • עסק – מדידת השווי ההוגן של החברה
 • נכסים בלתי מוחשיים – הערכת שווי המניה, אג"ח, אופציות, רשימת לקוחות, הסכמי בלעדיות
 • נכסים אינטלקטואליים – פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זיכיונות, סודות מסחריים
 • הקצאת עלות רכישה- PPA
 • נכסים אישיים – הערכת רכוש ונכסים פרטיים (גירושין וכד')
 • נכסי נדל"ן – חברות נדל"ן מסחרי ותעשייתי

 

ברושורים להורדה

ברושורים להורדה

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: