חוות דעת במסגרת הליכים משפטיים

חוות דעת במסגרת
הליכים משפטיים

חוות דעת במסגרת הליכים משפטיים

חוות דעת כלכלית  במסגרת הליכים  משפטיים (Litigation Support), על ידי מומחים מדיסציפלינות שונות (רו"ח, משפטנים, כלכלנים ועוד)

חוות דעת כלכלית

לפירמה ניסיון רב בליווי חברות וארגונים בכל ההיבטים החשבונאיים, הפיננסיים והכלכליים. צוות הפירמה בעל ניסיון רב בכתיבת חוות דעת כלכליות במסגרת הליכים משפטיים בבתי משפט או במסגרת תהליכי בוררות וגישורים, הן מטעם התובעים והן מטעם הנתבעים. הצוות כתב עשרות חוות דעת כלכליות עבור תיקי ליטיגציה מגוונים ויוכלו להעיד במידת הצורך בבית המשפט בנושאים השונים.

בין השירותים שמספקים צוות המומחים  עבור חוות דעת כלכליות במסגרת הליכים משפטיים:
  • הערכת שווי חברות ושווי מוניטין
  • הערכת שווי פטנט, זיכיון וכל נכס בלתי מוחשי
  • חוות דעת הוגנות (fairness opinions)  לשמירה על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט
  • חוות דעת כלכליות למגוון צרכים, לרבות כימות נזק
  • חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים בסכסוכי בעלי מניות
  • חוות דעת  כלכליות עבור תובענות ייצוגיות בעילות של דיני ניירות ערך
  • חוות דעת כלכליות עבור תביעות נגזרות בנושאים כלכליים
  • ניהול הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
  • בדיקת יכולת החזר לצורך חוות דעת בדבר חלוקת דיבידנד 
  • נאותות תהליכים בתחום הממשל התאגידי, לרבות שכר בכירים ונאותות תהליך אישור עסקאות בדירקטוריון

ברושורים להורדה

ברושורים להורדה

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: