מגזר ציבורי וממשלתי

מגזר ציבורי וממשלתי

מגזר ציבורי וממשלתי

בפני המגזר הציבורי והממשלתי אתגרים רבים ביניהם ניתן למנות: התמודדות עם תקציבים, ביקורת ציבורית ודרישה שקיפות ועוד.

בפירמה צוות המקצועי בעל נסיון במתן שירותים למגזר הציבורי והממשלתי לרבות למגזר הבטחוני.

סל השרותים:

  • ביקורת פנימית וניהול סיכונים– שירותי ביקורת פנימית, סקרי סיכונים, סקר למניעת הונאות ומעילות, שירותי ISOX, ביקורת חקירתית ועוד.
  • מערכות מידע– הערכת תחום ניהול ואבטחת המידע בארגון, תכנון, בחירה וליווי הטמעה של מערכות מידע שיתאימו לצרכי הארגון ולדרישות האופייניות למגזר ולצרכים הספציפיים.
  • ביקורת ושירותים נלווים– ביקורת חשבונות, ייעוץ בסוגיות חשבונאיות, חשבות ועוד.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: