מחירי העברה

מחירי העברה

מחירי העברה

עקרונות מחירי העברה חדרו לשוק הישראלי בשנת 2006, בעקבות כניסתה לתוקף של רגולציית מחירי העברה. החקיקה בתחום מתפתחת באופן שוטף והדרישות מרשויות המס הולכות וגוברות.תחום מחירי העברה מהווה חלק משירותי המיסוי הבינלאומי של הפירמה.  

עבודת מחירי העברה נדרשת כדי לתמוך ולגבות עסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים בהתאם למחירי שוק. אי עמידה בעקרונות אלו עלול לגרור השלכות כלכליות ומסחריות לחברה.עסקאות בינלאומיות כוללות בין היתר מכירת מוצרים, מתן שירותים, עסקאות פיננסיות (כגון הלוואות בין חברתיות), העברת ידע ו/או קניין רוחני ושימוש בנכסים בלתי מוחשיים.

רשויות המס בישראל דורשות שחברות יערכו דוח מחירי העברה מעודכן מידי שנה במקביל לדוח המס השנתי. בנוסף, רשויות המס דורשות מתן גילוי ומידע לגביי עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים בחו"ל. דיווח זה נעשה באמצעות טופס 1385, אשר על פיו על החברה לדווח כי העסקה נעשתה בהתאם לתנאי השוק.


לפירמה נסיון בתחום מחירי העברה. הפירמה מספקת את שירותי מחירי העברה, במידת הצורך, בשיתוף עם צוות מחירי העברה ברשת KRESTON במדינות השונות. 

המקצועיות והשירות הניתן על ידי המחלקה הם ברמה הגבוהה ביותר. הידע, הפרקטיקה והנסיון הנצברים ברשת KRESTON העולמית מיושמים על ידי הפירמה בישראל.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: