מילואות

"עבודת הביקורת מבוצעת במקצועיות רבה על-ידי עובדים מיומנים בתחומי הבקרה הכספית, הביקורת התפעולית בתחומים התעשייתיים, תוך שימוש בפורמט דוחות המאפשר להנהלה לעשות בהם שימוש כבתוכניות עבודה."

יונתן מלמד, יו"ר