מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

במיסוי בינלאומי מספקת הפירמה יעוץ מס לאותם משקיעים – גופים מאוגדים ויחידים – המעורבים בפעילות עסקית בחו"ל, וזאת תוך שימת דגש לפיתוח אסטרטגיית מס מקיפה, הכוללת בחינת מבנה האחזקות של גופים כאמור ויחידים בהתאם לחוקי המס המקומיים, הבינלאומיים ואמנות המס וזאת על מנת לצמצם, עד כמה שניתן את נטל המס הכולל. נוסף על כך מספקת המחלקה יעוץ מס ליחידים תושבי ישראל בעת ביצוע Relocation לחו"ל וכן יעוץ לתושבים זרים הפועלים בישראל. 

שירותי מיסוי בינלאומי כוללים:
 • בחינת מבני האחזקות של חברות ויחידים, על מנת להביא לאופטימיזצית מס בעת פעילות בינלאומית.
  למחלקה ידע מעמיק וניסיון בתחום חוקי המס בחו"ל (המשתנים לעיתים תכופות), כמו גם באלטרנטיבות הקיימות בהטבות המס הניתנות בישראל ובעולם
 • בחינת מבני אחזקות קיימים במטרה לצמצם את נטל המס החל על גורמים זרים הפועלים בישראל, תוך שימוש מושכל בהטבות מס הניתנות בדינים הפנימיים בישראל. 
  בין היתר, בעת ייעוץ לגורמים זרים הפועלים בישראל נבחנים – בהיבט המס – מקום הפעילות, מקור ההכנסה ונטל המס בעת חלוקת רווחים
 • סיוע לתושבי ישראל בהגשת דו"חות מס בחו"ל
  תושבי ישראל המנהלים עסקים בחו"ל עשויים להדרש לעיתים להגשת דו"חות לרשויות המס במדינה בה הם פועלים. למחלקה למיסוי בינלאומי ידע נרחב בתחום והיא מספקת יעוץ, סיוע והדרכה לגורמים הנדרשים להגיש את הדו"חות האמורים
 • סיוע בהקמת ישויות בישראל ובמדינות זרות
  מתן יעוץ מתמשך וליווי שוטף בנוגע למבני אחזקות בין-לאומיים. המחלקה מספקת יעוץ מתמיד בנושא ההוצאה לפועל של עסקאות מיוחדות, קביעת מחירי העברה, שינויים מבניים, שיטתיות ותזמון הכרוכים בחלוקת דיבידנדים, פניה לרשויות מס בישראל ובחו"ל בבקשה לקבלת החלטות מקדמיות (Pre-Ruling), טיפול בהכנת דו"חות מס שנתיים וכיוצא בכך.
 • יעוץ ליחידים תושבי ישראל בעת מעבר לחו"ל ("Relocation")
  ובתוך כך בחינת סוגיית תושבותם ומועד ניתוק התושבות מישראל ומתן יעוץ בעת מעבר לחו"ל, הכנת סקירות מס הבוחנות את מעמד תושבותם של יחידים לצורכי מס, מתן יעוץ לתושבים זרים המועסקים בישראל.
 • מתן יעוץ מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
  לפירמה ידע וניסיון עשיר בתחומי המיסוי הבינלאומי השונים ומספקת את שירותיה בשילוב עם משרדי רואי החשבון של רשת KRESTON ברחבי העולם.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: