מיסוי הפרט/יחידים

מיסוי הפרט/יחידים

מיסוי הפרט/יחידים

הפירמה מנהלת מספר רב של תיקי יחידים תוך שימת דגש מיוחד על צרכי הנישום היחיד, ועוסקות בשלושה תחומים עיקריים: מיסוי היחיד, מיסוי קצבאות ופרישה ותמריצים ואופציות לעובדים.

שירותי מיסוי הפרט כוללים:
מיסוי היחיד 
  • ליווי עסקאות בעלי שליטה בחברות לרבות מכירה, הקצאה וכיו"ב 
  • הגשת דוחות אישיים והצהרות הון בתיקי יחיד
  • ליווי שומות והתדיינות בגין שומות עם רשויות המס
  • בחינת היבטי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח לאומי ששולם ביתר
  • גילוי מרצון
מיסוי קצבאות ופרישה 
  • בחינת היבטי המיסוי במועד הפקדה ו/או פרישה של עובדים/בעלי שליטה ממעבידיהם
  • טיפול בהשגת אישורים מקדמיים מנציבות מס הכנסה בגין הפקדות/משיכות חריגות לרבות קבלת קצבה עתידית
אופציות ותמריצים לעובדים 
  • תכנון, ליווי וטיפול של תוכניות האופציות השונות. 

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: