עריכת דו"חות כספיים

עריכת דו"חות כספיים

עריכת דו"חות כספיים

על פי החלטת רשות ניירות הערך בישראל בדבר אי תלות רואה החשבון המבקר, סיוע רואה החשבון המבקר בהכנת דוחותיו הכספיים של המבוקר, ובכלל זה פעולות של ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים, יפגעו בעקרון אי התלות. לאור ההחלטה מציעה הפירמה שירותים בקשר עם תכנון יישום ותפעול מערך הדיווח הכספי לרבות סיוע בהכנה ועריכה של דוחות כספיים וביישום כללי החשבונאות והמדידה,.

מטרת השירות הינה עריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לדרישות החלות על חברות ציבוריות. למעשה מתייחס השירות לחברות ציבוריות וחברות בנות או כלולות שלהן. השירות יינתן תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו נדון ונביא לידי פתרון את כל הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים

לפירמה נסיון רב שנים בעריכת דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית, והבינלאומית, לחברות מקומיות וגלובאליות במגוון סקטורים. כמו כן מתמחה הפירמה במתן ייעוץ, ליווי ומענה בקשר לסוגיות חשבונאיות ומיסויות במגוון החוקים החלים בארץ ובעולם. השירותים ניתנים על ידי צוות עובדים מיומן ובעל נסיון רב ובעזרת תוכנות מקצועיות.

אנו מאמינים שאנשים עושים עסקים
עם אנשים שהם מכירים, מעריכים ונותנים בהם אמון.
התקשרו אלינו לטלפון: 03-6130632, או שלחו לנו הודעה, שאלה או הצעה: