צוות

הצוות שלנו

ShayAlAloof

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

GuyBorstein

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

AviEvroni

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

ShayAlAloof

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

ShayAlAloof

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

GuyBorstein

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

AviEvroni

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.

ShayAlAloof

שי ישראלי

מנהל בכיר

שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.שי מביא איתו נסיון נרחב בתחום ראיית חשבון.

ניתן להכניס כל טקסט כאן.