שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

ביקורת פנימית היא פעילות בלתי תלויה של ייעוץ, והבטחה שמטרתה לבחון את תהליכי העבודה של ארגון ולשפר אותם לכדי תהליכי עבודה מובנים ויעילים, המושתתים על מנגנוני בקרה ופיקוח.

במסגרת תהליך ניהול סיכונים, ארגונים פועלים לזיהוי, הערכה וטיפול בסיכונים שעשויים להוות מכשול בפני הארגון בכלל תחומי פעילותו. המטרה – לייעל ולשפר את פעילות הארגון, לצמצם את חשיפת הארגון לסיכונים ולהקטין או למנוע את ההיתכנות להתרחשותו של נזק.

השלב הראשוני הינו ביצוע סקר סיכונים. סקר הסיכונים הינו תהליך במסגרתו אוספים את כל המידע לזיהוי הסיכונים והערכתם באמצעות שיחות עם בעלי תפקידים, בדיקת מידע ואסמכתאות, ומיפוי מתודולוגי של הסיכונים בארגון. תוצרי סקר הסיכונים הינם דוחות המרכזים את המידע ולפיהם מתקבלות ההחלטות הנוגעות לסיכון שהארגון מוכן לקחת על עצמו בכל תחום. בשלב הבא רצוי למנות גורם כלשהו, פנימי או חיצוני, שיעבוד לפי המתודולוגיות המקובלות לביצוע ניהול סיכונים וזאת לשם ניהול הסיכון, הקטנת הסיכון או מניעתו.

על ידי מיפוי סיכונים ואיתור החשיפות הקיימות בו, ניהול סיכונים (ומתוך כך ביקורת פנימית) יוביל בעקבותיו שני תהליכים: האחד, שיפור באיכות תהליכי העבודה; והשני, מזעור הסיכונים בכל התהליכים ותתי התהליכים – וזאת לאחר שנעשתה הערכה של הסיכונים בכל אחד מהם. תהליכים מובנים של ביקורת פנימית ושל ניהול סיכונים, יאפשרו לזהות את הסיכונים הללו בטרם עת ולמזער ו/או למנוע את החשיפה לנזקים האמורים.

בואו נשמור על קשר

הרשמו לניוזלטר שלנו!